27 quarta Agosto 2014
28 quinta Agosto 2014
29 sexta Agosto 2014
30 sábado Agosto 2014
31 domingo Agosto 2014
05 sexta Setembro 2014
06 sábado Setembro 2014
07 domingo Setembro 2014
11 quinta Setembro 2014
12 sexta Setembro 2014
13 sábado Setembro 2014
14 domingo Setembro 2014
19 sexta Setembro 2014
20 sábado Setembro 2014
21 domingo Setembro 2014
26 sexta Setembro 2014